هیس

خداست خب ….دلش یه شبایی ، یه وقتایی

به جای شیر تازه ، قصه می‌خواد

…….

شروع میکنم

یکی بود … یکی نبود

غیر از “خدا” هیچ کس نبود

…….!

شاکی میشه…

از نبود کسی غیر از خودش

از خدا بودنش

میگم اصن ولش کن بیا گوسفندا رو بشمریم

یه گوسفند.. دو گوسفند .. سه گوسفند .. چهار گوسفند .. پنج گوسفند .. شیش گوسفند.. هفتتتت گوسفند .. هشش گوسفندددد .. نه گوسفن .. ده گوس .. یاز ده گووووو .. دووووازز.. سیییییی …..


حتی

خداهه هم پریود میشه …

دلش میگیره

تنگ میشه

بی قرار میشه

دل آشوبک میگیره

حساس میشه

بی اعصاب میشه

غمگین میشه

به چرخیدن زمین و سیبیل همسایه بالایی و دیش ماهواره و زوج و فرد کل تهران هم حتی گیر میده

ولی الهی قربونش بشم

من میفهمم

درکش میکنم

یه چن روز دیگه تموم میشه و باز میشه همون خدای خوب و بخشنده و مهربان .

میریم 3 تایی جیگر میزنیم و دل و قلوه

اصن دوغ با سیبیل یه رابطه ی مستقیم داره

لیوان رو میبری بالا

سیبیل میره تو لیوان

موقع خوردن

کار صافی رو انجام میده لامصب

به به

بعدشم دستایی ظریف و لطیف که با قربون صدقه و ناز و عشوه میاد و سیبیلا رو با دستمال تمیز میکنه و بعدشم لبایی که میره ماتیکی بشه و آلبالویی

ای جوووونم دوغ