فروردین که نصفش تعطیلاته و چشم بهم بزنی شده اردیبهشت

۱۱ ماه دیگه هم بعدش عیده دوباره

تف به این روزگار

چقدر زود میگذره

با اینکه ۳ روز گذشته از ۹۶ اما نمیدونم چرا حس میکنم زودی داره تموم میشه

اصلا ثبات زمانی ندارم من…والا

حالا ولش کن

عیدتوننننننننن مبارک باشه

پاشید بیاید عمام ماچتون کنه سال جدیدی

قربوس بشم امتم رو

سلامتی و شادی و جیب پراز پول براتون آرزو دارم

از اونجایی که خدای ما یه کمی اعصاب مصاب نداشت تو ۹۵

یاد گرفتیم تو هر شرایطی که هستم نگیم‌ خدایا شکرت

بگیم خدایا گه خوردیم …غلط کردیم … جوونی کردیم …. نادونی کردیم …جون مادرت بی خیال ما شو

امیدواریم سال جدید اینجوری نباشیم دیگه

خداهه …چیزی دیگه از ۹۵ نمونده ها

از همین بلندی خاک پاتیم و اصن شما تف کن ما زیر پات گِل شیم