تحلیف

یعنی وای به حال مردم اون کشوری که نماینده های مجلسش برای سلفی گرفتن با یه زن اروپایی از سر و کول هم بالا میرن و آب از همه جاشون آویزون میشه و از خود بی خود میشن

واقعا باید به حال مردم همچین کشوری گریست

:((