هر جای دنیا که باشی باز یه عده و گروهی همیشه باید باشن که آدم با دیدنشون افسوس بخوره از آدم بودن خودش.

کاری به هیچ دین و ایمونی ندارم

فقط میدونم دین رو بشر ساخت تا کثافت کاری و پلیدی و زشتی خودش رو توجیح و زیبا و حق به جانب کنه و آخرش هر بلایی خواست سر مردم زیر دستش بیاره و بهش افتخار کنه.

و گرنه انسان ذاتی و در باطن خداشناس و مهر پرست هستش و سرشت همه انسان ها پاکه.

افتخار نداره مسلمونی و مسیحی و بودایی و …

انسانیت بهترین دین دنیاست که نه پیامبری داره و نه امامی و کتاب مقدسی و نه نماز و روزه و عبادتی

اصن من به عنوان عمام امت از همین بلندی اعلام میکنم هرجا دیدید منو خونم حلال و درجا به حکم دینتون اعدامم کنید .

منهِ کافرِ مفسدِ فی العرض رو

هویج قشنگم

فرقی نداره کجا باشی و در چه شرایطی

انتظار شعور و درک و فهم از طرف بعضی آدما …!

مثل این میمونه که از درخت گیلاس بخوای هویج بده

البته شماها یادتون نمیاد

یه بار در دوران کودکی به خاطر دختر همسایه مون اینقدر نشستم پای درخت گیلاس تو باغچه حیاطمون که آخرش هویج داد

ولی طرف مقابلم خیلی بی شعور بود

انگار فهمیده بود با نخ هویج رو بستم به شاخه درخت و بی خیال من شد و رفت با ممد قاسمی دوست شد و من موندم و هویجم

درسته سالها گذشته ولی از همین بلندی هویجم تو دهن همه آدمای بشعور و نفهم

مخصوصا شما دوست عزیز

بخورش قشنگ که برای چشمات خوبه فدات شم

جووووووون