پرسپولیس

مهم نیست قهرمان نشدیم

همین که با دست خالی و تیم خسته و مصدوم و محروم به اینجا رسیدیم مثل معجزه بود

مثل قهرمانی بود و من به عنوان عمام امت افتخار میکنم به این تیم

دمشون گرم

اما مهم اینا نیست

مهم شکست تابوهاست

حالا اسمشو بذارید شوی تلویزیونی و سیاسی بازی و مصلحت اندیشی و هر کوفتی

همین که عکس دخترا و زن هایی رو می بینم که در کنار مردها تو استادیوم آزادی فوتبال نگاه کردن …

بزرگترین پیروزی بود برای همه مردم ایران

پس میشه به حق رسید

راهش هم اصلا مهم نیست رفیق