موقع زایمان توسط دکتر کشته نشیم

بعدش تو دبستان بخاری نیوفته و آتیش نگیریم و کشته نشیم

تو دبیرستان و راهنمایی تو راه شلمچه و راهیان نور کشته نشیم

تو دانشگاه اتوبوسمون چپ نکنه و کشته نشیم

هزار و یک بیماری و فشار عصبی و سختی و کار و فساد و هوای آلوده بذاره زنده بمونیم و باز کشته نشیم

بحث های سیاسی و تحریم و جنگ و موشک و زلزله و سیل و ایرانخودرو و سایپا مارو نکشن

تازه میفهمیم که اینجا جای زندگی نیست باید بار و بست و رفت

شاید یه جایی پیدا شد که جونت ارزش داشت اونجا و تونستی یه کم قبل از مردنت زندگی کنی.

مثلن شما تصور کن یه نماینده مجلس کانادا بیاد بی احترامی کنه به یک شهروند به این شدت

یا تو یه کشور اروپایی

…..!

هیچی فقط تصور کنید

همین

و اینکه چرا نسل اینا منقرض نمیشه

هان؟؟؟؟

 

گزیده ای از توضیح المسائل عمام پاره ات المثل

اینایی که بعد از مهاجرت همش جنبه های منفیش رو میگن خدمت بزرگی به بشریت میکنند

چون آدمای ضعیف الهدف خودشون رو خواهند باخت و دلسرد خواهند شد و آدمای قوی الهدف قوی تر و محکمتر خواهند شد.

و اینکه یادمان باشد برای رستگاری حتما از جامعه ایرانی ها فاصله بگیریم تا میتوانیم.

و تا مرز پاره شدن ماتحت روی زبان خود کار کنید و بس .