حد…

عاشق نشدی زاهد دیوانه چه میدانی

بر شعله نرقصیدی پروانه چه میدانی


من مست می عشقم وز توبه که بشکستم

راهم مزن ای عابد می خانه چه میدانی

 

لبریز می غمهام شد ساغر جان من

من دیدی و بگذشتی پیمانه چه میدانی

 

یک سلسله دیوانه افسون نگاه او

ای غافل از آن جادو افسانه چه میدانی

 

تا چند فریب خلق با نام مسلمانی

سر بر سر سجاده می خوردن پنهانی

 

عاشق شو و مستی کن ترک همه هستی کن

ای بت نپرستیده بتخانه چه میدانی

 

تو سنگ سیه بوسی من چشم سیاهی را

مقصود یکی باشد بیگانه چه میدانی

 

تا چند فریب خلق با نام مسلمانی

سر بر سر سجاده می خوردن پنهانی

 

روزی که فرو ریزیم بنیاد تاسف را

دیگر نه تو می مانی نه ظلم و پریشانی

…….نه ظلم و پریشانی

وقتی همه خواب بودیم

یادمه اون موقع هم که بنزین شد ۷۰۰ تومن یا ۱۰۰۰ تومن دقیقا همین حس و حال رو داشتم.

تاریخ ایران به هیچ عنوان ظالم تر و دروغگوتر و بی شرف تر از اینا به خود نخواهد دید.

اعتراضات مردم هر جای دنیا میشه آزادی خواهی و مردم ایران وقتی از بدبختی و بی چاره گی میان بیرون میشه اخلالگر …

واقعا وضعیت اقتصادی مردم گنجایش بنزین ۳۰۰۰ تومنی رو نداره…

توف به شرف نداشتتون.

تبریز ۹۸

اینکه این سه روز چه جوری گذشت رو واقعا هرچی بهش فکر میکنم متوجه نمیشم

ساعت ۱ شبه و عیال خوابه و من مرور میکنم لحظه های گذشته رو و  تبریز هم چه بارونی داره میاد 

راستش همیشه دوست داشتم مهم باشم از بچه گی

زیرم خط بکشن

انگار مهم شدم ولی به جای زیرم ، دورم همه خط کشیدن و بعضی هاهم روم خط کشیدن

اه یادش بخیر…

یادته رفیق ….دلتنگی های خط خطی ….

زمان چقدر زود میگذره و اصن متوجه نیستیم

با ارزش ترین چیزی که داریم

حتی از گوشی موبایلمون با ارزشتر

اوووووم

عیال چه خوشگل خوابیده