مهر بی مهر

دلیلش چی بود اسم این ماهو گذاشتن مهر؟

چی دیدن ازش؟

اگه الان میخواستن اسم بذارن براش چی ؟ باز مهر ؟

چی به سرمون اوردن …چی به سرمون اوردن…هان..؟چی…؟

چرا هیچ مهری حس نمیشه؟

تف بهت داش بهمن با این تخمی که کاشتی 

تف به روحت.

فیتیله پیچ

دیگه حتی اگه بیان بگن آهای ملت ببینید ماست سفیده

شک ندارم که ماست صد در صد سیاهه…

یه مشت اشغال دارن مملکت رو تبدیل به زباله دونی میکنن

اخبار، جلسه سران سه قوا رو داره پوشش میده.

۳ سال پیش همین ۳ قوای امروزی داشتن همدیگه رو لوله میکردن سر انتخابات و ریاست.

هه…چه بازی کودکانه ای بود‌.

اشکال نداره

با همین شیب تند رو به سقوط میریم جلو .

چیزی نمونده دیگه 

مردم رسم کشتی گرفتن رو خوب یاد گرفتن و این بار که بلند بشن

همشون نوید افکاری هستن و این بار شما هستید که فیتیله تون پیچیده خواهد شد.