#مهسا_امینی

باورتون نمیشد

این اتحاد رو تو خوابتون هم تصور نمیکردید

اینه قدرت مردم

شاید بتونید ساکت کنید موقت اما این آتش زیر خاکستر به زودی دودمانتون رو به باد خواهد داد

این همه گفتیم نترسید نترسید ما همه با هم هستیم

و شد همونی که باید میشد

الان همه با هم هستیم….

……