اکرم عفیف

اعدام میکنن به وقت اذان صبح…

جوونامون …جونیمون

روزامون …شبامون

پلیس امنیت برای “امنیت” ماشینمون رو توقیف میکنه که موی سرمون دیگه بیرون نباشه و کشف حجاب نکنیم.

۴۵ ساله شد انقلاب ، حکومت و عدل علی

۴۵ سال خدمت کردن از هر روش و راهی

مثل همین امشب

مثل اکرم عفیف که خدمت رو بهمون کرد و …

اوت شدیم

حسرتمون شد حتی بیشتر از ۴۵ سال‌.