آقا عطا

| اکتبر 13th, 2020

طرف تا چند ساعت پیش زنده بود

کتریش رو آب میکنه میذاره رو گاز

لوبیاهاش رو میشوره و تو سبد میذاره آبشون بره

میشینه رو مبل و …

تمام

الان بردنش بهشت زهرا و فردا خاکش میکنن.

میخوام بگم عزیز دلم:  بابا ، بابا کردن هاتون رو کاش موقعی که زنده بود میکردین.

تا وقتی بود، اینقدر غرق بودید تو مادیات زندگی و عشق حالتون که یادتون رفت باباهه هم هست.

اینقدر حاشیه ها رو چسبیدید که اصل زندگیتون رو فراموش کردید.

حالا فدات شم جر بده خودتو…داد بزن…چرت پرت بگو … خودتو بزن به ک//سخلی فایده نداره.

باباهه رو بردن بهشت زهرا و فردا خاکش میکنن.

زندگی کوتاه تر از اونیه که فکرشو میکنی.

بیچاره مرد مظلوم و مهربونی بود.

همین چند ساعت پیش نفس میکشید.

هعی ….کتریش گرمه هنوز ولی چایی که هیچ وقت دیگه دم نخواهد کشید.

نظرات بسته هستند.