۹۸.۷.۶

تاریخ چیز جالب و جذابیست

یه روزی ماها هم جزئی از این جذابیت خواهیم شد

یادمه همیشه صفحه حوادث روزنامه ها ،جذاب ترین قسمتش بود 

و قسمت ما هم این بود که در روزگاری زندگی که سالها بعد به عنوان جذابترین حوادث تاریخ ازمون یاد خواهند کرد.

۹۸.۷.۶

من برم هیچ کی تنها نمیشه

بچگیم توپ چهل تیکه بودم

ته اون کوچه تاریکه بودم

خیلی سالا گذشت تا دلم ریشه زد تو وجودم

….

خیلی سالا رو یادم نمونده

دورمم خیلی آدم نمونده

من هنوز حرف دارم با چشات ، درد و دل کم نمونده

…………

جلوی در حموم نشستم و خودمو تو آینه نگاه میکنم 

تلویزیون اونور روشنه و شهاب مظفری داره میخونه 

-من برم هیچ کی تنها نمیشه…

زل زدم به خودم 

میرم باز به فرودگاه امام و لحظه خداحافظی 

…لحظه دل کندن

…رفتن

چشمام باز خیس میشه و …

-طفلکی مادرم بعد من حتمن افسرده میشه.

باید پدر اون دختربچه ۹ ساله که کف و سوت میزد و خوشحالی میکرد از عقد موقت بچه ش با یه نره خر 

باید این پو#فیوز رو بدنش یه هفته دست من

به همین برکت دکتر تحویل جامعه میدم