تو اين جو تخ!؟!می انتخاباتی سیاسی این روزا

این رگبار و رعد برق و باد خنک دم عصر واقعا می چسبه ها

ولی حیف اونی که الان باید باشه نیست و رفته بهشت یا شایدم پارادایس و شایدم پردیس

تف به این هواهای دو نفره

حالا بی خیال

سعی کنید تو زندگی بَیاضمِش نباشید

پوست پیازی تر هم نباشید

اصن هرچی هستید باشید ولی در حد خودتون باشید و بیشتر از اون نباشید

اصن اینو هم ولش کن …بی خیال

الآن یه رعد و برق زد جون عمام چسبیدم به سقف

خدایا توبه

غلط کردم اصن

وای مناظره ها رو بگو آخرش قرار شد زنده باشه

به به

چه دستایی رو شود…!

گازانبری و کوی دانشگاه و روحانی و قالی باف و جووووووون

فقط عزیزان دقت کنید جو گیر نشید بعد از مناظره ها

حالا جو گیر هم شدید با احتیاط بریزید بیرون

یه وقت تو نریزید که خطرناکه و داستان میشه بعدش

اين قرمز منه

دوسش دارم خيلي زياد

قهرمانی بهش مياددددد

یه هویی پاشی بری استادیوم بدون بلیط و بفهمن عمام امتی و به زور ببرنت جایگاه و حالشو ببری و تخلیه شی و اصن شیر سماور و این برنامه ها

جونننننن بابا

دم انتخابات کلن آزادی کامل میشه

از این یک ماه استفاده کنید

من که میخوام با شرت برم سر کار

تازه احتمال اینکه جلومو بگیرن و به عنوان یه جوون انقلابی تو صدا و سیما نشونم بدن هم خیلی زیاده

جووووون