یلدا نایت و کرسی شعر (ک. و شر)

خب….بشین تا برات بگم

اول میزنیم به سلامتی همه چیزای دراز که من دوس ندارم دیگه…

برا من یلدا از وقتی رفتی دیگه یلدا نیست و نبود.

طولانی ترین شب، برا من همون شب بود.

شبی که تو رفتی و من موندم و خدا و جای خالیت.

برا من از انار و قرمزیِ هندونه نگید ، دلم خیلی وقته رنگ انار خونِ…

بریز پیک بعدی رو …

آره داشتم میگفتم

طولانی و درازیِ این شب مهم نیس

مهم عرضشه…

باس کلفت باشه ، مثِ گردن ، مثِ پارتی ، مثِ صدا ، مثِ >/< ، آره مثِ همون

باس از عرض ش لذت برد حتی به غلط، مثل زندگی…

بریز پیک بعدیو ….

مزه ، مزه لطفا … چقدر تلخه این لامصب … مزههههههه بده

عرق سگی با آب آلبالو دیگه تکراریه

من لبایِ آلبالوییشو میخوام که نخ به نخ دود کنم.

بریز پیک بعدی رو …..

اینو میزنم به سلامتی همه اونایی که رفیق بودن

رفیق هستن

رفیق میمونن…

۲۰ سال و ۲۰ تا شب یلدا نوشتم و اصن نگفتن چرا چرت و پرت میگی ، به سلامتی همه اونا

یلدا شبتون مبارک .

عشق کنید با عرضش ، طولش ، درازیش حتی به غلط….